A Gryllus Kulturális és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Csopaki u. 7.,  cégjegyzékszám: 01-09-195042; adószám: 10437230-2-41; képviseli Grllus Dániel ügyvezető; a továbbiakban: Kft.) működteti és szerkeszti a www.fatemplomfesztival.hu URL cím alatt elérhető, a Fatemplom Fesztivál elnevezésű fesztivállal kapcsolatos weboldalt (továbbiakban: honlap)

A honlap használatával a felhasználók automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül az alábbi általános felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) fogadják el:

  1. A Fatemplom Fesztivál honlapján adatgyűjtés nem folyik, látogatói regisztráció nem elérhető,  kizárólag a Fatemplom Fesztiválról szóló információkat osztunk meg a látogatókkal. Jegyvásárlás, és az ezzel kapcsolatos adatkezelés a (szintén a Gryllus Kft.. által működtetett) Kaláka Zenebolt kalakazenebolt.hu weboldalán történik, ezért jegyvásárláskor az arra a honlapra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat az irányadó, ezt a Kaláka Zenebolt honlapján megtalálhatják.
  2. A Kft. csak a Fatemplom Fesztivál honlapjának tartalmáért vállal bármilyen felelősséget. Harmadik személyek weboldalai, szolgáltatásai is elérhetők hiperlinkek útján, melyekre jelen felhasználási feltételek, illetve adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki, és az ezeken feltüntetett tartalomért, azok valódiságáért, elérhetőségéért a Kft. semmiféle, sem közvetlen, sem közvetett felelősséggel nem tartozik.
  3. A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Kft. befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Kft. törli vagy módosítja. A Kft. semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok használatával összefüggésben felmerült károk, illetve egyéb igények vonatkozásában.
  4. A Kft. jogosult arra, hogy ahonlapot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, annak működését szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, hasonlóképpen jogosult jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására. A Kft. a jelen ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a honlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldaláról közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon közzéteszi.
  5. A Kft. cookie-kat és más aktív alkalmazásokat használ honlapunk optimalizálásához és a látogatók igényeinek nyomonkövetéséhez. A böngésző beállításainál a felhasználó kikapcsolhatja a cookie-k alkalmazását, azonban a Kft. ezúton felhívja a felhasználók figyelmét, hogy ezt követően a honlap egyes funkciói nem lesznek használhatóak, elérhetők.

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.